สมาคมอาสาสมัครประสานเหตุฉุกเฉินยินดีต้อนรับทุกท่าน :

พูด-คุย กับนายกสมาคม  
การสมัครอาสา
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ไหนครับ ผมอยู่กรุงเทพ ครับ ขอบคุณครับ
  sergeant2186620/2/2555 12:08
เชิญเข้ามาพูดคุยกับนายกสมาคม
ท่านทีมีเรื่องสังสัยหรือต้องการรู้เรื่องอะไรให้เข้ามาสอบถามที่กระทู้นี้ได้เลยครับ
  Administrator24980011/8/2554 19:19
Read more topics >>
 

ข่าวสารสมาคม
ดูต่อทั้งหมด>>>>>
 

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!

 

 


(Root) 201128_80569.jpg . ใบสมัคร สอป.

 

 

แจ้งสมาชิกเก่าที่ต้องการต่อบัตรให้ส่งเอกสารเพื่อการต่อบัตร

 

(Root) 201128_80569.jpgดาวโหลดเอกสารต่อบัตร

 

 

 

 อาสาฉุกเฉินชุมชน


รับสมัคร “คนทำดี”  ผ่านโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  สนใจสมัคร 1 ก.ย.นี้

             ปัจจุบันภาวะการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ทั้งจากอุบัติเหตุ

จากการเจ็บป่วยฉุกเฉินดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการเกิดความพิการและเสียชีวิตของประชาชน

สพฉ.จึงริเริ่มโครงการ “อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)”

เพื่อพัฒนาประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  เพิ่มเติม>>>>

(Root) 201187_70578.jpg

 

 กิจกรรมอบรมดำน้ำรุ่นที่ 1  1-5 สิงหาคม 2554  >>>>ดูรูป

 


แจ้งสมาชิกทุกท่าน

  ข่าวด่วนแจ้งอาสาสมัครทราบ

 

 

ติดต่อ

นายกสมาคมฯ(พี่แอ๋ว) 081-5554506

หัวหน้าฝ่ายกำลังพล(พี่เสือ) 09-14968839

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์(หนุ่ย)081-1222569 (อยุธยา)

หัวหน้า กทม(อุทัย) 086-0525986

หัวหน้าสมุทรปราการ (นคร) 085-1470621


คำชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร

1.หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) เป็นหลักสูตรที่ใช้อบรมสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ที่ต้องการปรับระดับความรู้ความสามารถจากอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์หรือ FR สู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ จะใช้เวลาเรียนในห้องเรียนประมาณ ๑๗ วันและต้องมีการเก็บประสบการณ์หลังจบการเรียนในห้องเรียนต่อจนกว่าจะได้ประสบการณ์ครบตามข้อกำหนด และผู้เรียนสามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน 10%ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้าอบรมตามโครงการนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนตามระบบที่กำหนด)
2.1 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณที่ได้จากการลงทะเบียนของผู้เรียนและงบประมาณที่

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สบทบให้เป็นค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในช่วงเวลาที่อบรม
2.2 หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้เรียน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

  ดูเพิ่มเติม>>>>>

 อบรม FR รุ่นที่ 1 รพ.นพรัตน์ราชธานี วันที่ 26 สิงหาคม 2554


อบรม FR 26 สิงหาคม 2554

 

 

อบรม FR รุ่นที่ 1 รพ.นพรัตน์ราชธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2554


August 27, 2011

 

 

อบรม FR รุ่นที่ 1 รพ.นพรัตน์ราชธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2554


FR วันที่ 28 สิงหาคม 2554

 

 

 

อบรม FR รุ่นที่ 2 รพ.นพรัตน์นาชธานี 9-11 กันยายน 2554 


อบรม FR รุ่น 2 9-11 ก.ย. 2554

 สัญลักษณ์ Facebook  อาสาประสานเหตุฉุกเฉิน

 


อบรมดำน้ำ1-5 สิงหาคม2554

 

รูปอบรม EMS รุ่น 3


อบรม EMS จปร.3-4 กันยายน 2554

  สำหรับรุ่นที่ 2 เตีรยมตัวนะครับ อบรม 5 วันคุณสมบัติและการเตรียมตัว

1.พักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากต้องดำน้ำลึก 20-30 เมตร ทะเล (แสมสาร  สัตหีบ)

2.งดเครื่องดื่มมึนเมา

3.ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้

4.ในวันที่ดำน้ำลึก งด น้ำอัดล

 

 

 

 เรียนดำน้ำกับ PADI

 

 

เรียนกายวิภาคกันที่นี่ครับ>>>>>

แจ้งอาสาสมัคร สอป.ทุกท่าน ที่ต้องการดวงตรา สพฉ.(flash) 20101116_58295.gif ซึ้งขณะนี้ได้รับอนุญาติให้สามารถนำติดที่กระเป๋าเสื้อได้แล้วครับ

ให้ติดต่อขอติดได้ที่นายกสมาคม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 1.การจดและจัดตั้ง วัตถุประสงค์ สมาคมอาสาสมัครประสานเหตุฉุกเฉิน (สอป)

1.1.เพื่อลดการขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

1.2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ให้กับอาสาสมัครทุกหน่วยงาน แประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1.3. เพื่อความเป็นอันหนี่งอันเดียวกันของชาวอาสาฯ

 

ข่าวสารทั่วไป  
ศูนย์รวมข่าวสารเกี่ยวกับ วงการงานกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร
Read more topics >>

กิจกรรมของ สอป.  
:สมาชิกสมาคมอาสาสมัครประสานเหตุฉุกเฉิน:ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง สพฉ.
เพื่มเติมรูปภาพชุดที่2 14-15/1/2555
รูปภาพและคำบรรณยายโครงการวันเด็กสัญจร(นำใจไทยสู่ผู้ประสบภัยในถิ่นถุรกันดาร)14/15/55
ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตกุศลบริจากสิ่งของกับทางสมาคมนำบริจากในเขต ลพบุรี อยุธยา ปี2554
การอบรมดำน้ำ 1-5 สิงหาคม 2554
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ อุทกภัยภาคใต้ 12/04/54
ร่วมบริจาคของวันเด็ก 2554
อบรม สอป.รุ่น 1/2554
เชิญสมาชิกร่วม ว.28
เว็บบอร์ด
Read more topics >>

  สารจากท่านเลขาธิการกระทรวงสาธารณะสุข อนุญาติให้สมาคมให้มีการจัดอบรมอาสาฯ 

(Root) 201128_80569.jpg

 

Upload ไฟล์ PDF

 

(Root) 201128_80569.jpg

Upload ไฟล์ PDF เป็น FAX อาจมีข้อความไม่ชัด

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด...
กิจกรรมน่าสนใจ
อ่านทั้งหมด...
ภัยพิบัติ
อ่านทั้งหมด...
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อ่านทั้งหมด...
ประกาศ
อ่านทั้งหมด...
สาระน่ารู้
อ่านทั้งหมด...

 

เชิญเพื่อนและผู้มีจิตศรัธาร่วมกันสมทบบริจาคสิ่

(Root) 2012118_20093.jpg

เสร็สิ้นครับสำหรับภาระกิจการเดินทางอันแสนยาวไกลและทางอันสุดโหด

รายละเอียดดูเพิ่มเติม>>>Kiss

รูปเส้นทางการเดินทาง>>>>Laughing

ข่าวทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมของ สมาคมบางส่วนดูได้ที่

เว็บบอร์ด Click

 ข่าวเกี่ยวกับวงการวิทยุและกู้ภัย

ข่าวแวดวงเกี่ยวกับวิทยุและงานกู้ภัย

 

 

 

รู้เรื่องบุคลลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน >>>>อ่านต่อ

 

 (layout) 2011121_73475.jpg

เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับภาระกิจแรกแห่งปีการบริจาค

วันเด็กที่เขาค้อ 8-9 มกราคม 2554 ดูรูปต่อ>>>>


เรื่องการเตรียมงานสำหรับโครงการ " อาสาสัญจรช่วยเหลือผูประสบภัย"

 

 

สถานที่ บ้านนาสะอุ้ง ขึ้นถัดจากภูทับเบิกอีก 16 กม. มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 70-80 หลังคาเรือนสิ่งที่ต้องการ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว อาหาร  ฯลฯ  

 สำรวจมาแล้วครับเมื่อวันที่ 5-6  กุมภาพันธ์ 2554 โดย สอป.4 และ สอป.5  งานนี้เล่นเอารถ 4 x 4 ของ สอป .4 ไปไม่ถึงจุดหมายครับต้องรอถถมาเปลี่ยนงานนี้

สอป.5 ผ่านครับอย่างไม่น่าเชื่อก็สำเร็จด้วยดีครับงานนี้คุ้มวันนันของมีอยู่บางส่วนก็ได้นำบริจาคให้กับผู้ใหญ่บ้านไปบางส่วนวันที่ไปมีชาวบ้านถูกไฟไหม้ไปหนึ่งหลังก็

ได้ให้ความช่วยเหลือไปบางส่วนและมีชาวบ้านที่พิการเป็นอัมพาฒ สอป.5 ได้ให้การสนับสนุนไปบางส่วนชมรูปต่อได้จากเว็บบอร์ดนะครับงานนี้ใครไม่พร้อมอย่าคิดลุย

 เป็นเด็ดขาดนะครับขอที่พร้อมลุยถ้าไม่พร้อมอย่านำรถขึ้นไปเด็ดขาดนะครับ ดูรูปต่อ >>>>>


(Root) 2011718_76178.jpg

สยองรถตู้ขนนักฟุตบอลโรงเรียน ชนประสานงาหกล้อ ตายคาที่ 8 ศพ เจ็บอีก 13 ราย อ่านต่อ>>>>

 

นักเรียนเมืองกรุงเถื่อนพาพวกขี่จยย.ขว้างรถสองแถว ก่อนกรูขึ้นไปแทงนักเรียนโรงเรียนคู่อริดับ ผู้ปกครอง เผยลูกชายเป็นเด็กตั้งใจเรียน อ่านต่อ>>>>

เพิ่มมาตรการรปภ.ครูใต้หลังถูกลอบวางบึ้ม อ่านต่อ>>>>

 

ศาลโลกมีมติ 9 ต่อ 5 ให้ทั้งสองประเทศออกมาตรการชั่วคราวถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหาร ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดสันติภาพ อ่านต่อ>>>


     

 Link หน่วยงาน

 

(Root) 2011718_77649.gif

 

สพฉ.

   

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(Root) 2011722_62931.jpg

 

 กรมทรัพยากรธรณี

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

(Root) 2011718_77624.gif

กรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย

 

กสทช.

 

สำนักงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหว